03
Jun

Paul Graham’s Writing, Briefly, The Hebrew Translation

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageShare on Google+

Here is the Hebrew translation to Paul Graham’s Writing, Briefly (2005). I’m a huge fan of Paul’s essays and would like to thank Paul for his kind suggestion to point to my site. Writing, Briefly dates back to 2005 but it seems like almost everything that has been written since then about how to write borrows from this post in one way or another.

על כתיבה, בקצרה

מרץ 2005

(במהלך כתיבת תשובה לאימייל, כתבתי לגמרי במקרה חיבור קצר בנושא כתיבה. בדרך כלל לוקח לי מספר שבועות לכתוב חיבור. החיבור הזה לקח לי 67 דקות – 23 דקות לכתיבה ו-44 דקות לשכתוב).

אני חושב שלכתוב טוב זה דבר הרבה יותר חשוב ממה שרב האנשים חושבים. כתיבה לא רק מעבירה רעיונות, היא גם יוצרת אותם. אם אתה גרוע בכתיבה ולא אוהב לכתוב, סביר להניח שתפספס את מרבית הרעיונות שהיו יכולים להיווצר במהלך הכתיבה.
איך לכתוב טוב? הנה הגרסה הקצרה: כתוב גרסה ראשונה גרועה הכי מהר שאתה יכול; שכתב אותה שוב ושוב; מחק לגמרי את כל מה שמיותר; כתוב בטון של שיחה; פתח חוש לזיהוי כתיבה גרועה, כדי שתוכל לזהות ולתקן את החלקים הגרועים אצלך; חקה את הסגנון של כותבים שאתה אוהב; אם אתה מתקשה להתחיל, ספר למישהו על מה אתה מתכוון לכתוב, ואז התיישב לכתוב מה שאמרת; צפה ש- 80% אחוז מהרעיונות בחיבור יופיעו אחרי שהתחלת לכתוב אותו ו- 50% מאלה שאיתם התחלת יתבררו כלא מתאימים;
בטח בעצמך וחתוך חלקים פחות טובים; תן לחברים שאתה סומך עליהם לקרוא את החומר שלך ולהצביע על החלקים המבלבלים או המשעממים; אל תתעקש לכתוב תמיד ראשי פרקים מפורטים; שלול רעיונות במשך מספר ימים לפני שאתה כותב אותם; קח איתך תמיד מחברת קטנה או פיסת נייר ותתחיל לכתוב כשאתה חושב על המשפט הראשון; אם יש לך תאריך יעד להגשה שמכריח אותך להזדרז, פשוט רשום קודם כל את המשפט החשוב ביותר; כתוב על דברים שאתה אוהב; אל תנסה להישמע מרשים; אל תהסס לשנות את נושא החיבור תוך כדי כתיבה; השתמש בהערות שוליים כדי להימנע מסטיות מהנושא; השתמש בחזרה על אותן מלים בתחילת משפטים כדי לכרוך אותם יחד; קרא את החיבורים שלך בקול רם כדי לאתר א. מקומות שבהם אתה נתקל במשפטים מגושמים ב. חלקים משעממים (אלה אותן הפסקאות שאתה שונא לקרוא); נסה לספר לקורא משהו חדש ומועיל; השאר לעצמך די הרבה זמן לכתוב; כשאתה חוזר לחיבור אחרי שלקחת הפסקה, התחל בלקרוא שוב את מה שכתבת עד אז; כשאתה מסיים, השאר לעצמך משהו שקל לחזור אליו; אסוף הערות לנושאים שעליהם אתה מתכוון לכתוב בסוף המסמך; אל תרגיש מחויב לכתוב על אף אחד מהנושאים הללו; כתוב לקורא שלא יקרא את החיבור שלך באותה דקדקנות כמוך, בדיוק כפי ששירי פופ מיועדים להישמע סביר ברדיו מקרטע במכונית; אם אמרת משהו שגוי, תקן אותו מיד; שאל חברים על איזה משפט לדעתם הכי תתחרט; חזור אחורה ורכך את הטון של הערות נבזיות; פרסם חומר ברשת, משום שקהל גורם לך לפרסם יותר, וכך ליצר יותר רעיונות; הדפס טיוטות במקום לקרוא אותן על גבי מסך; השתמש במלים פשוטות וטבעיות לשפתך; למד להבדיל בין הפתעה לבין סטייה מהנושא; למד לזהות מתי מתקרב הסוף, וכשאתה מזהה אותו, אל תתן לו לחמוק מידך.

aboutWriting1

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageShare on Google+